Skip links

Administrative

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel Alesa s. r. o. se sídlem Koprivnická 9/D Bratislava – městská část  Dúbravka, 841 02, IČO: 48220663, jako provozovatel webového sídla https://alesa.sk/ (dále jen „provozovatel“), přijal k zajištění ochrany práv dotčených osob přiměřené technické a organizační opatření, která deklarují zákonné zpracování osobních údajů. Provozovatel dále zavedl transparentní systém zaznamenávání bezpečnostních incidentů a jakýchkoli otázek […]

Alesa
Alesa